Werkgebied

Waardering ondernemingen

Waarderingen worden door ons in de regel uitgevoerd op basis van de toekomstige geldstromen, de cash flow. Achter die cash flow gaat een hele wereld schuil. De Discounted Cash Flow of Adjusted Present Value methode vereist voor een juiste toepassing grondige analyse van de onderneming en motivatie van de gekozen uitgangspunten. Samen met een heldere presentatie in het waarderingsrapport verschaft dit inzicht in de verschillende waardepalende elementen van de onderneming, hetgeen bij onderhandelingen over de prijs en overige voorwaarden van groot nut is.
Indien aangewezen hanteren wij vanzelfsprekend ook andere methodes.

Echtscheiding ondernemer

Waarde onderneming, alimentatie en pensioenrechten lopen al snel in elkaar over. Opgepast voor dubbeltellingen! De Geus verschaft helderheid.

    

Bedrijfs- en vermogensschade

Verlies van waarde / financieel nadeel door onrechtmatig handelen, aansprakelijkheid, claim, gerechtelijke procedure. Het is zinvol hierbij een deskundige te betrekken, vaak al in een vroegtijdig stadium.
Schadebeperkingsplicht en causaliteit dienen in het oog te worden gehouden.

Letselschade, verlies arbeidsvermogen

Bij zelfstandige ondernemers is in geval van letselschade en verlies arbeidsvermogen bepaling van de bedrijfsschade noodzakelijk. Inzichtelijke scenario's helpen bij de besluitvorming over (onverhoopte) bedrijfsbeŽindiging en/of vervangende arbeid.

Vroegtijdig inzicht in de verdiencapaciteit helpt onder andere voor een juiste bevoorschotting. Daartoe kan De Geus een quickscan uitvoeren.  • register valuator
  • gerechtelijk deskundige
  • waarderingsrapport
  • verlies arbeidsvermogen
  • bedrijfsoverdracht
  • echtscheiding ondernemers
  • quickscan