Werkgebied

Waardering ondernemingen

Waarderingen worden in de regel uitgevoerd op basis van de toekomstige geldstroom, de cash flow. Achter die cash flow gaat een hele wereld schuil. De Discounted Cash Flow methode vereist voor een juiste toepassing grondige analyse van de onderneming en motivatie van de gekozen uitgangspunten. Dit verschaft inzicht in de waarde bepalende elementen van de onderneming.Echtscheiding ondernemer

Waarde onderneming, pensioenrechten en alimentatie lopen al snel in elkaar over. Pas op voor dubbeltellingen! De Geus verschaft inzicht.


    

Verlies arbeidsvermogen bij letselschade

Bij zelfstandige ondernemers is in geval van letselschade en verlies arbeidsvermogen bepaling van het netto inkomensverlies noodzakelijk. Scenarioís kunnen helpen bij de besluitvorming over ( onverhoopte ) bedrijfsbeŽindiging of vervangende arbeid. Vroegtijdig inzicht in de verdiencapaciteit helpt onder andere voor een juiste bevoorschotting. Daartoe kan De Geus een quickscan uitvoeren.


Bedrijfs- en vermogensschade

De Geus onderzoekt en bepaalt omzet-, winst- en inkomstenderving vooral op het gebied van aansprakelijkheid, maar ook bijv. machinebreuk evenementen zijn door hem beoordeeld.  • register valuator
  • gerechtelijk deskundige
  • waarderingsrapport
  • verlies arbeidsvermogen
  • bedrijfswaardering
  • echtscheiding ondernemers
  • quickscan